កាមេរ៉ា Floodlight

 • F1 – Outdoor 1080P Wi-Fi Floodlight Camera

  F1 - កាមេរ៉ា 1080P Wi-Fi Floodlight ខាងក្រៅ

  ◆ FHD 1080P
  ◆ការរកឃើញចលនា
  ◆ អូឌីយ៉ូពីរផ្លូវ
  ◆ការភ្ជាប់ពន្លឺជាមួយចលនា
  ◆សំឡេងរោទិ៍ស៊ីរ៉ែន
  ◆ IP65 មិនជ្រាបទឹក។
  ◆ ឆបគ្នាជាមួយ Amazon Alexa & Google Assistant

ភ្ជាប់

សាកសួរឥឡូវនេះ